Nice-friend.cz

Informace o doméně nice-friend.cz

Nice-friend - Nice-friend.cz na adrese www.nice-friend.cz (http://www.nice-friend.cz a https://www.nice-friend.cz).
Podrobnosti o doméně Nice-friend.cz.

Délka

Základ doménového jména nice-friend obsahuje 11 znaků.
Doména nice-friend.cz má délku 14 znaků (včetně cz TLD koncovky).
Celé doménové jméno včetně www (www.nice-friend.cz) je dlouhé 18 znaků.
Doména včetně www a http (http://www.nice-friend.cz) má délku 25 znaků.
Doménové jméno včetně www a https (https://www.nice-friend.cz) má délku 26 znaků.
Doménu nice-friend.cz řadíme mezi středně dlouhé domény.

Číslice

Základ doménového jména nice-friend a doména nice-friend.cz neobsahuje žádnou číslici.

Pomlčky

Základ doménového jména nice-friend a doména nice-friend.cz obsahuje pomlčky: 1.Podobné domény k nice-friend .cz

Alternativní doména bez pomlčky: nicefriend.cz (www.nicefriend.cz)
Fráze v názvu: nice friend
V případě vaší registrace nice-friend.cz zvažte, zda nestojí zato zaregistrovat podobné doménové názvy wwwnice-friend.cz (www.wwwnice-friend.cz) nebo nice-friendcz.cz (www.nice-friendcz.cz). Je vždycky lepší mít ke svému projektu do budoucna zaregistrované alternativní domény, než je draze kupovat od doménových spekulantů.

K nice-friend cz zvažte také registraci alternativních gTLDs nebo ccTLDs doménových jmen jako nice-friend.cz, nice-friend.eu, nice-friend.com, nice-friend.net, nice-friend.org, nice-friend.info, nice-friend.biz, nice-friend.name, nice-friend.sk nebo nice-friend.pl.

nicefriend.czwww.nicefriend.czhttp://www.nicefriend.czhttps://www.nicefriend.czOvěřit/registrovat
nice-friend.czwww.nice-friend.czhttp://www.nice-friend.czhttps://www.nice-friend.czOvěřit/registrovat
nice-friend.euwww.nice-friend.euhttp://www.nice-friend.euhttps://www.nice-friend.euOvěřit/registrovat
nice-friend.comwww.nice-friend.comhttp://www.nice-friend.comhttps://www.nice-friend.comOvěřit/registrovat
nice-friend.netwww.nice-friend.nethttp://www.nice-friend.nethttps://www.nice-friend.netOvěřit/registrovat
nice-friend.orgwww.nice-friend.orghttp://www.nice-friend.orghttps://www.nice-friend.orgOvěřit/registrovat
nice-friend.infowww.nice-friend.infohttp://www.nice-friend.infohttps://www.nice-friend.infoOvěřit/registrovat
nice-friend.bizwww.nice-friend.bizhttp://www.nice-friend.bizhttps://www.nice-friend.bizOvěřit/registrovat
nice-friend.namewww.nice-friend.namehttp://www.nice-friend.namehttps://www.nice-friend.nameOvěřit/registrovat
nice-friend.skwww.nice-friend.skhttp://www.nice-friend.skhttps://www.nice-friend.skOvěřit/registrovat
nice-friend.plwww.nice-friend.plhttp://www.nice-friend.plhttps://www.nice-friend.plOvěřit/registrovat
wwwnice-friend.czwww.wwwnice-friend.czhttp://www.wwwnice-friend.czhttps://www.wwwnice-friend.czOvěřit/registrovat
nice-friendcz.czwww.nice-friendcz.czhttp://www.nice-friendcz.czhttps://www.nice-friendcz.czOvěřit/registrovat
DNS záznamy nice-friend.cz

Aktuální >DNS záznamy k 12.04.2021 00:31:50:
Array ( [0] => Array ( [host] => nice-friend.cz [class] => IN [ttl] => 7199 [type] => NS [target] => javier.ns.cloudflare.com ) [1] => Array ( [host] => nice-friend.cz [class] => IN [ttl] => 7199 [type] => NS [target] => irena.ns.cloudflare.com ) )


Stavové kódy http://www.nice-friend.cz

Aktuální stavové kódy http://www.nice-friend.cz k 12.04.2021 00:31:50:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Sun, 11 Apr 2021 22:31:50 GMT Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=3600 Expires: Sun, 11 Apr 2021 23:31:50 GMT Location: https://www.nice-friend.cz/ cf-request-id: 0964a91cd80000412577322000000001 Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=1cAfAILBvheo4V9wsAUPVXIwJSHODvZFNueaPbTOeXCvyGndEBWwvWDnCuS5OmvWLoENPOMcL8MLalXphbMLQgC0pTBkmOm7YHb1LvpzLMGKfag%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 63e7aadafa754125-PRG alt-svc: h3-27=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400

Nice-friend - skupiny znaků

Skupiny znaků podle délky

ni ic ce ef fr ri ie en nd nic ice cef efr fri rie ien end nice icef cefr efri frie rien iend nicef icefr cefri efrie frien riend nicefr icefri cefrie efrien friend nicefri icefrie cefrien efriend nicefrie icefrien cefriend nicefrien icefriend nicefriend

Podobné domény podle délky

ni.cz ic.cz ce.cz ef.cz fr.cz ri.cz ie.cz en.cz nd.cz nic.cz ice.cz cef.cz efr.cz fri.cz rie.cz ien.cz end.cz nice.cz icef.cz cefr.cz efri.cz frie.cz rien.cz iend.cz nicef.cz icefr.cz cefri.cz efrie.cz frien.cz riend.cz nicefr.cz icefri.cz cefrie.cz efrien.cz friend.cz nicefri.cz icefrie.cz cefrien.cz efriend.cz nicefrie.cz icefrien.cz cefriend.cz nicefrien.cz icefriend.cz nicefriend.cz

Skupiny znaků podle abecedy

ce cef cefr cefri cefrie cefrien cefriend ef efr efri efrie efrien efriend en end fr fri frie frien friend ic ice icef icefr icefri icefrie icefrien icefriend ie ien iend nd ni nic nice nicef nicefr nicefri nicefrie nicefrien nicefriend ri rie rien riend

Podobné domény podle podle abecedy

ce.cz cef.cz cefr.cz cefri.cz cefrie.cz cefrien.cz cefriend.cz ef.cz efr.cz efri.cz efrie.cz efrien.cz efriend.cz en.cz end.cz fr.cz fri.cz frie.cz frien.cz friend.cz ic.cz ice.cz icef.cz icefr.cz icefri.cz icefrie.cz icefrien.cz icefriend.cz ie.cz ien.cz iend.cz nd.cz ni.cz nic.cz nice.cz nicef.cz nicefr.cz nicefri.cz nicefrie.cz nicefrien.cz nicefriend.cz ri.cz rie.cz rien.cz riend.cz

Další informace

Další informace o doméně nice-friend.cz naleznete v nice-friend.cz.


Nice-friend.cz a další středně dlouhé domény

Domény s délkou 12-15 znaků řadíme mezi středně dlouhé domény.
Do skupiny středně dlouhých domén řadíme tedy také doménu nice-friend.cz s délkou 14 znaků (nice-friend s www a TLD .cz - www.nice-friend.cz má délku 18 znaků). Z hlediska délky představují tato doménová jména klasický průměr. V intervalu dvanáct až patnáct znaků se dnes pohybuje většina cz domén. Z hlediska délky se "nemusíte stydět" vlastnit takovouto doménu.
Na následujících odkazech naleznete podobně dlouhé domény druhého řádu:
86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29

Uvolněné domény

Na webu jyn.cz naleznete kromě informací o nice-friend.cz seznam dalších zajímavých uvolněných cz domén (druhého řádu), které jsou většinou volné (pokud je již někdo nezaregistroval nebo původní majitel neprodloužil). Každá doména představu individuální hodnotu, kterou lze porovnávat podle různých měřítek. Hlavními kritérii jsou délka domény, TLD, počet a kvalita zpětných odkazů, historie, klíčová slova v názvu, zda doména obsahuje brand, pomlčku či čísla a další. Pokud je splněna většina uvedených měřítek, jedná se o luxusní doménu. Kvalitě domény samozřejmě odpovídá i její cena, nicméně většina ze zde uvedených domén je stále volná a lze ji přes nás registrovat s garancí nejnižší ceny.

Katalog Jyn.cz obsahuje pouze domény, které mají splněnu jednu z nejhlavnějších podmínek pro dobrou doménu a to je historie spojená se zpětnými odkazy, které na doménu směřují. Jako nice-friend.cz se tedy jedná o domény, které již byly používané, ale z důvodu neprodloužení nebo smazání čekají na další využití.

Copyright© jyn.cz - katalog domén 2021, všechna práva vyhrazena.