Tenis-point.cz

Informace o doméně tenis-point.cz

Tenis-point - Tenis-point.cz na adrese www.tenis-point.cz (http://www.tenis-point.cz a https://www.tenis-point.cz).Podrobnosti o doméně Tenis-point.cz:

Délka

Základ doménového jména tenis-point obsahuje 11 znaků.
Doména tenis-point.cz má délku 14 znaků (včetně cz TLD koncovky).
Celé doménové jméno včetně www (www.tenis-point.cz) je dlouhé 18 znaků.
Doména včetně www a http (http://www.tenis-point.cz) má délku 25 znaků.
Doménové jméno včetně www a https (https://www.tenis-point.cz) má délku 26 znaků.
Doménu tenis-point.cz řadíme mezi středně dlouhé domény.

Číslice

Základ doménového jména tenis-point a doména tenis-point.cz neobsahuje žádnou číslici.

Pomlčky

Základ doménového jména tenis-point a doména tenis-point.cz obsahuje pomlčky: 1.Podobné domény k tenis-point .cz

Alternativní doména bez pomlčky: tenispoint.cz (www.tenispoint.cz)
Fráze v názvu: tenis point
V případě vaší registrace tenis-point.cz zvažte, zda nestojí zato zaregistrovat podobné doménové názvy wwwtenis-point.cz (www.wwwtenis-point.cz) nebo tenis-pointcz.cz (www.tenis-pointcz.cz). Je vždycky lepší mít ke svému projektu do budoucna zaregistrované alternativní domény, než je draze kupovat od doménových spekulantů.

K tenis-point cz zvažte také registraci alternativních gTLDs nebo ccTLDs doménových jmen jako tenis-point.cz, tenis-point.eu, tenis-point.com, tenis-point.net, tenis-point.org, tenis-point.info, tenis-point.biz, tenis-point.name, tenis-point.sk nebo tenis-point.pl.


tenispoint.czwww.tenispoint.czhttp://www.tenispoint.czhttps://www.tenispoint.czOvěřit/registrovat
tenis-point.czwww.tenis-point.czhttp://www.tenis-point.czhttps://www.tenis-point.czOvěřit/registrovat
tenis-point.euwww.tenis-point.euhttp://www.tenis-point.euhttps://www.tenis-point.euOvěřit/registrovat
tenis-point.comwww.tenis-point.comhttp://www.tenis-point.comhttps://www.tenis-point.comOvěřit/registrovat
tenis-point.netwww.tenis-point.nethttp://www.tenis-point.nethttps://www.tenis-point.netOvěřit/registrovat
tenis-point.orgwww.tenis-point.orghttp://www.tenis-point.orghttps://www.tenis-point.orgOvěřit/registrovat
tenis-point.infowww.tenis-point.infohttp://www.tenis-point.infohttps://www.tenis-point.infoOvěřit/registrovat
tenis-point.bizwww.tenis-point.bizhttp://www.tenis-point.bizhttps://www.tenis-point.bizOvěřit/registrovat
tenis-point.namewww.tenis-point.namehttp://www.tenis-point.namehttps://www.tenis-point.nameOvěřit/registrovat
tenis-point.skwww.tenis-point.skhttp://www.tenis-point.skhttps://www.tenis-point.skOvěřit/registrovat
tenis-point.plwww.tenis-point.plhttp://www.tenis-point.plhttps://www.tenis-point.plOvěřit/registrovat
wwwtenis-point.czwww.wwwtenis-point.czhttp://www.wwwtenis-point.czhttps://www.wwwtenis-point.czOvěřit/registrovat
tenis-pointcz.czwww.tenis-pointcz.czhttp://www.tenis-pointcz.czhttps://www.tenis-pointcz.czOvěřit/registrovat

DNS záznamy tenis-point.cz

Aktuální >DNS záznamy k 17.01.2022 08:57:35:
Array ( [0] => Array ( [host] => tenis-point.cz [class] => IN [ttl] => 3599 [type] => NS [target] => ns.wedos.net ) [1] => Array ( [host] => tenis-point.cz [class] => IN [ttl] => 3599 [type] => NS [target] => ns.wedos.com ) [2] => Array ( [host] => tenis-point.cz [class] => IN [ttl] => 3599 [type] => NS [target] => ns.wedos.eu ) [3] => Array ( [host] => tenis-point.cz [class] => IN [ttl] => 3599 [type] => NS [target] => ns.wedos.cz ) )


Stavové kódy http://www.tenis-point.cz

Aktuální stavové kódy http://www.tenis-point.cz k 17.01.2022 08:57:35:
HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 17 Jan 2022 07:57:35 GMT Server: Apache Last-Modified: Tue, 23 Feb 2021 17:56:24 GMT ETag: "1db-5bc04a307a8e0" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 475 Vary: Accept-Encoding Cache-Control: max-age=0 Expires: Mon, 17 Jan 2022 07:57:35 GMT Content-Type: text/html

Tenis-point - skupiny znaků

Skupiny znaků podle délky

te en ni is sp po oi in nt ten eni nis isp spo poi oin int teni enis nisp ispo spoi poin oint tenis enisp nispo ispoi spoin point tenisp enispo nispoi ispoin spoint tenispo enispoi nispoin ispoint tenispoi enispoin nispoint tenispoin enispoint tenispoint

Podobné domény podle délky

te.cz en.cz ni.cz is.cz sp.cz po.cz oi.cz in.cz nt.cz ten.cz eni.cz nis.cz isp.cz spo.cz poi.cz oin.cz int.cz teni.cz enis.cz nisp.cz ispo.cz spoi.cz poin.cz oint.cz tenis.cz enisp.cz nispo.cz ispoi.cz spoin.cz point.cz tenisp.cz enispo.cz nispoi.cz ispoin.cz spoint.cz tenispo.cz enispoi.cz nispoin.cz ispoint.cz tenispoi.cz enispoin.cz nispoint.cz tenispoin.cz enispoint.cz tenispoint.cz

Skupiny znaků podle abecedy

en eni enis enisp enispo enispoi enispoin enispoint in int is isp ispo ispoi ispoin ispoint ni nis nisp nispo nispoi nispoin nispoint nt oi oin oint po poi poin point sp spo spoi spoin spoint te ten teni tenis tenisp tenispo tenispoi tenispoin tenispoint

Podobné domény podle podle abecedy

en.cz eni.cz enis.cz enisp.cz enispo.cz enispoi.cz enispoin.cz enispoint.cz in.cz int.cz is.cz isp.cz ispo.cz ispoi.cz ispoin.cz ispoint.cz ni.cz nis.cz nisp.cz nispo.cz nispoi.cz nispoin.cz nispoint.cz nt.cz oi.cz oin.cz oint.cz po.cz poi.cz poin.cz point.cz sp.cz spo.cz spoi.cz spoin.cz spoint.cz te.cz ten.cz teni.cz tenis.cz tenisp.cz tenispo.cz tenispoi.cz tenispoin.cz tenispoint.cz

Další informace

Další informace o doméně tenis-point.cz naleznete v tenis-point.cz.


Tenis-point.cz a další středně dlouhé domény

Domény s délkou 12-15 znaků řadíme mezi středně dlouhé domény.
Do skupiny středně dlouhých domén řadíme tedy také doménu tenis-point.cz s délkou 14 znaků (tenis-point s www a TLD .cz - www.tenis-point.cz má délku 18 znaků). Z hlediska délky představují tato doménová jména klasický průměr. V intervalu dvanáct až patnáct znaků se dnes pohybuje většina cz domén. Z hlediska délky se "nemusíte stydět" vlastnit takovouto doménu.
Na následujících odkazech naleznete podobně dlouhé domény druhého řádu:
366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309

Uvolněné domény

Na webu jyn.cz naleznete kromě informací o tenis-point.cz seznam dalších zajímavých uvolněných cz domén (druhého řádu), které jsou většinou volné (pokud je již někdo nezaregistroval nebo původní majitel neprodloužil). Každá doména představu individuální hodnotu, kterou lze porovnávat podle různých měřítek. Hlavními kritérii jsou délka domény, TLD, počet a kvalita zpětných odkazů, historie, klíčová slova v názvu, zda doména obsahuje brand, pomlčku či čísla a další. Pokud je splněna většina uvedených měřítek, jedná se o luxusní doménu. Kvalitě domény samozřejmě odpovídá i její cena, nicméně většina ze zde uvedených domén je stále volná a lze ji přes nás registrovat s garancí nejnižší ceny.

Katalog Jyn.cz obsahuje pouze domény, které mají splněnu jednu z nejhlavnějších podmínek pro dobrou doménu a to je historie spojená se zpětnými odkazy, které na doménu směřují. Jako tenis-point.cz se tedy jedná o domény, které již byly používané, ale z důvodu neprodloužení nebo smazání čekají na další využití.

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright© jyn.cz - katalog domén 2022, všechna práva vyhrazena.